Vrijdag 18 juni was het weer tijd voor onze netwerkbijeenkomst. Het thema was ‘Met aandacht (veilig) aan het werk’. Gastspreker Melvin Redeker vertelde over de uitdagingen van veiligheid bij het bergbeklimmen. Een avontuurlijk onderwerp, waar we als veiligheidsprofessionals veel van kunnen leren. Na deze plenaire lezing gingen we in kleinere groepen dieper in op thema’s als nudging, afleiding, risicoperceptie en ervaringen uit de praktijk aan de hand van best practices.  

De sessie ‘Best practices van veiligheidsprofessionals’ leverde waardevolle inzichten op. Zo is veiligheid een continue proces, waarbij je aan alle knoppen moet blijven draaien: mensen, middelen en methoden. Maar ook bleek dat een interventie alleen succesvol kan zijn als je jouw doelgroep goed kent. 

Bij de sessie ‘Veilig werken bevorderen door nudging?’ werden succesvolle nudges van deelnemers gedeeld. Bijvoorbeeld het weergeven van het aantal calorieën op de trap of het omhoog zetten van zit/sta-bureaus aan het eind van de dag. Dan ga je de volgende ochtend automatisch staand aan het werk. Ook de nugdes met heftrucks uit het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-onderzoek en de resultaten van dit onderzoek kwamen aan bod. 

De sessie ‘Afleiding, lijd jij daar ook aan?’ gaf inzicht in hoe mensen afgeleid raken op het werk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat we gemiddeld genomen 47% van de tijd zijn afgeleid. Ook blijkt dat we vooral ruimtelijke taken niet goed gelijktijdig kunnen uitvoeren. Een voorbeeld van een gecombineerde ruimtelijke taak is autorijden terwijl je tegelijkertijd ook op je navigatie kijkt. Het combineren van ruimtelijke taken kan al binnen 1.6 seconden een gevaarlijke situatie opleveren. 

Bij de sessie ‘Risicoperceptie en veilig werken’ viel op dat risico vaak wordt bekeken vanuit de technische benadering (risico = kans * effect). Maar risicoperceptie is veel complexer. Dat bleek uit de goede vragen en voorbeelden die naar voren kwamen. Tijdens de sessie gebruikten de sprekers een theoretisch model om de complexiteit van risicoperceptie toe te lichten. Dit bleek een goed denkkader om de motivatie om veilig(er) te werken beter te begrijpen. 

Wat ons betreft was het een geslaagde middag. We willen alle deelnemers en (gast)sprekers hartelijk bedanken voor hun bijdrage.