Op  maandag 27 juni jl. is het Landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten (Lexces) officieel van start gegaan. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is een van de vijf kennispartners. Het Lexces verzamelt en ontwikkelt kennis over de preventie van stoffengerelateerde beroepsziekten en deelt deze met Arbo-professionals. Het Lexces speelt ook een rol bij de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Deze regeling gaat in op 1 januari 2023. 

3.000 overlijdens per jaar

Ieder jaar overlijden er rond de 3.000 mensen doordat ze tijdens hun werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Nog meer werkenden worden er ziek door. Professionals op het gebied van arbeidsomstandigheden hebben behoefte aan kennis die in de praktijk helpt beroepsziekten te voorkomen. Het Lexces kan daaraan bijdragen. 

Inbreng kennis en expertise RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Het RIVM richt zich binnen het Lexces vooral op het bundelen, ontwikkelen en delen van kennis met professionals. Ook adviseert het RIVM samen met de partners over de lijst van erkende, ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten. Daarnaast beheert het RIVM het bureau Lexces, van waaruit alle activiteiten worden gecoördineerd.

Samenwerking

Het Lexces is een samenwerkingsverband van vijf instituten: Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS, Universiteit Utrecht), Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Polikliniek Mens en Arbeid (PMA, Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum)), Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB, Amsterdam UMC) en het RIVM.