De bouwsector staat al jaren in de top drie van sectoren waar relatief de meeste ongevallen gebeuren. Een veel voorkomend fenomeen in de bouw is het werken in ketens: verschillende partijen zijn opeenvolgend of gelijktijdig aan het werk aan één bouwwerk. Dit zorgt voor uitdagingen op het gebied van arbeidsveiligheid. De verantwoordelijkheden voor het veilig en gezond werken in een bouwketen zijn vastgelegd in de bouwprocesbepalingen van het Arbobesluit.

Om een veilige bouwketen te bereiken, is het van belang te onderzoeken hoe de betrokken partijen naar veiligheid in de keten kijken. Daarom heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een verkennend onderzoek uitgevoerd. Hierin is geïnventariseerd welke problemen er zijn bij het veilig werken in de bouwketen, en wat kansen en successen zijn in de huidige praktijk. Door middel van een aantal focusgroepen en interviews zijn drie verschillende perspectieven in kaart gebracht: die van Arbo-professionals (veiligheidskundigen), de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA Nederlandse Arbeidsinspectie (Nederlandse Arbeidsinspectie)) en van partijen die allen werkzaam zijn in één (dezelfde) bouwketen.

De uitkomsten van het onderzoek, als ook de perspectieven van de drie betrokken partijen zijn nu hier te lezen.