Een poortinstructie is een veelgebruikte methode om personeel, ZZP’ers, aannemers en bezoekers van een werklocatie van informatie over veiligheidsrisico’s te voorzien. Dikwijls is aan een poortinstructie ook een toets verbonden waarvan de uitslag bepaalt of iemand op het terrein mag komen werken.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft verschillende veiligheidsprofessionals, afkomstig uit allerlei sectoren, gevraagd naar hun ervaring met en mening over een verscheidenheid aan poortinstructies. Het betrof zowel generieke, branchegerichte poortinstructies als ook meer locatiespecifieke instructies. Hierbij zijn de door hen ervaren opbrengsten maar ook gesignaleerde knelpunten besproken.

De uitkomsten van het onderzoek, als ook de beschrijvingen van en ervaringen met de gebruikte poortinstructies zijn nu hier te vinden.