Veiligheidsindicatoren kunnen helpen bij het actueel en accuraat in beeld brengen van arbeidsveiligheid. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in dit onderzoek in kaart gebracht welke indicatoren er op dit moment beschikbaar zijn die inzicht geven in de veilige arbeid in Nederland. 

(On)veilige arbeid is daarbij breder beschouwd dan alleen aan de hand van het aantal en de kenmerken van ongevallen. Ook veiligheidsmaatregelen, technologische, organisatorische, en sociale factoren zijn in dit onderzoek meegenomen.  

Er is een inventariserende deskstudie uitgevoerd die uit drie onderdelen bestaat:  

  1. Inventarisatie van actoren die van belang zijn voor veilige arbeid in Nederland; 
  2. Inventarisatie van de bronnen – zoals databases en rapportages - die door deze actoren openbaar beschikbaar worden gemaakt en die up-to-date informatie bevatten over veilige arbeid; 
  3. Inventarisatie van de indicatoren die in deze bronnen beschreven worden. 

Op grond van deze inventarisatie zijn vier richtingen aangewezen om het stelsel van veiligheidsindicatoren te versterken. De uitkomsten van het onderzoek en het onderliggende rapport zijn nu te lezen op Leren voor Veiligheid.