Op allerlei werkplekken wordt visuele informatie ingezet om werkenden veiliger te laten werken. Denk hierbij aan symbolen, belijningen en markeringen. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar hoe de informatie wordt toegepast en of dit ook kan werken om gedrag te beïnvloeden.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht daarom hoe visuele informatie op de werkplek wordt toegepast door arboprofessionals en gebruikt door werkenden. Hiernaast is onderzocht wat in de literatuur bekend is over het toepassen van visuele informatie voor veilig gedrag.

Uit het onderzoek blijkt dat visuele informatie voor een groot deel al goed wordt ingezet. Maar er zijn nog aandachtspunten. De bevindingen uit het onderzoek en het bijbehorende rapport zijn nu te vinden op Leren voor Veiligheid.