Met het onderzoek willen we laten zien hoe u deze werkzaamheden zo kunt inrichten dat de werkomgeving gezond is, en er minder kans is op personeelsuitval. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en TNO zoeken organisaties die hieraan mee willen doen. 

De inschrijftermijn voor dit onderzoek is verlopen. Er kan helaas niet meer op gereageerd worden. 

Wat is kortcyclisch werk?


Kortcyclisch werk bestaat uit korte afgebakende taken die herhaald worden. Deze werkzaamheden zijn makkelijk te leren en daarmee geschikt voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Maar door eenzijdige fysieke belasting kunnen ze ook gezondheidsproblemen veroorzaken of tot stress leiden. Ook zijn er weinig mogelijkheden voor leren en ontwikkelen.

Waaruit bestaat het onderzoek?

Per organisatie onderzoeken we 1 functie met kortcyclisch werk. Het onderzoek bestaat uit een

  • WEBA-analyse (welzijnsprofiel) van de functie 
  • Focusgroep met werknemers  
  • Interview met een leidinggevende. 

Wat levert het u op?

Na het onderzoek krijgt u:

  • Een WEBA-beschrijving van de functie in uw organisatie
  • Overzicht van voor-en nadelen van de functie
  • Alternatieven om positieve effecten te behouden en negatieve effecten te voorkomen

Waarom dit onderzoek?

Er is weinig bekend over de voor- en nadelen van dit type werkzaamheden. Met dit onderzoek willen we inventariseren wat de ervaringen zijn van zowel werkgevers als werknemers. De volgende vragen komen aan de orde: 

  • Waar zien werkgevers mogelijkheden het werk nog beter te organiseren? 
  • Wat zijn de risico’s en kansen van dit type werk? 
  • Wat vinden werknemers positief aan hun werk?
  • Waar zien zij mogelijkheden voor verbetering? 

Interesse of meer informatie

Dit project wordt uitgevoerd door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en TNO in opdracht van Instituut GAK.
Wilt u meer weten over het onderzoek, bijvoorbeeld hoeveel tijd het u kost, of heeft u interesse om mee te doen? Neem dan contact op met Sarah Vader (sarah.vader@rivm.nl) of Hardy van de Ven (hardy.vandeven@tno.nl)