Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in het verleden al eens onderzoek gedaan naar nachtwerk en arbeidsveiligheid. Uit dit onderzoek bleek dat in bepaalde sectoren relatief vaker een ongeval in de nacht gebeurt en dat ’s nachts andere typen ongevallen gebeuren dan overdag. Verder blijkt uit internationale literatuur dat de kans op een arbeidsongeval 's nachts iets groter is dan overdag en dat dit onder andere door vermoeidheid zou kunnen komen.

In een vervolgonderzoek is de Nederlandse praktijk door het RIVM verkend en is gekeken welke maatregelen mogelijk en haalbaar zijn om veilig nachtwerk te bevorderen. Hiervoor is zowel gebruik gemaakt van informatie uit literatuur als van interviews met kennisprofessionals in relevante sectoren. Op grond van dit onderzoek zijn vier aanknopingspunten geformuleerd waarmee bedrijven en sectoren zouden kunnen starten als zij het veilig werken in de nacht willen bevorderen.

Voor meer informatie, kijk hier.