De website lerenvoorveiligheid.nl is gelanceerd in 2019 voor mensen die zich beroepsmatig bezighouden met veiligheid op het werk. Deze website beschrijft feiten en cijfers, verhalen over én handelingsopties voor veilig werken. Om de breedte van ons programma goed te kunnen laten zien, heeft de website een nieuwe structuur en wordt er regelmatig nieuwe informatie geplaatst.  
 

Doel website

Iedere dag zetten professionals zich in om de werkvloer in Nederland nog veiliger te maken. Onder hen zijn veiligheidskundigen, preventiemedewerkers, beleidsmakers, inspecteurs en andere arboprofessionals. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  wil hen ondersteunen door kennis op het gebied van veiligheid, cultuur en gedrag toegankelijk én toepasbaar te maken.

Nieuwe structuur

Om alle aspecten van het RIVM op het gebied van veilig werken aan de orde te laten komen hebben we nu de structuur aangepast.  
Want naast het leren van ongevalsdata, doen we ook onderzoek naar interventies en werken we aan verschillende onderzoeksthema’s als resilience en nudging.  Ook lanceren we binnenkort het platform Veiligheidsinterventies.nl dat we samen met en voor de professionals ontwikkelden. Zo kunnen praktijkervaringen met veiligheidsinterventies met elkaar gedeeld worden.  

Ook de samenwerking met ons netwerk van professionals, dat belangrijk is in ons werk, krijgt meer aandacht in de nieuwe structuur.

Met deze nieuwe structuur wordt lerenvoorveiligheid, hét platform voor alle informatie over veiligheid, cultuur en gedrag op de werkvloer.