Van 14 tot en met 18 september 2020 organiseert het platform Zero Accidents de tweede Veilig op 1-week in de agrarische en groene sector. Het centrale thema dit jaar is: veilig werken met machines.  

Er gebeuren nog altijd te veel (dodelijke) ongevallen in de agrarische en groene sector. Het grootste deel daarvan wordt veroorzaakt door machines.  Aanleiding voor brancheorganisatie Stigas om de campagne 'Zero accidents 2020’ te starten. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ondersteunt deze campagne en draagt hieraan bij met cijfers en analyses over de oorzaken van ongevallen in de sector.  

Veilig werken met machines

Stigas wil het veilig omgaan met machines onder de aandacht brengen. Op basis van het RIVM-onderzoek naar machineongevallen maakt Stigas een checklist die in een nieuw te maken brochure komt te staan.  Dat onderzoek leidde tot vijf concrete lessen voor de praktijk, die zich concentreren op de afscherming, RI&E Risico-inventaristie en evaluatie (Risico-inventaristie en evaluatie), werkinstructies, gedrag en input van andere bedrijven.

Leren voor veiligheid


Heeft u ook een initiatief om in uw sector veilig werken te bevorderen, laat het ons weten. We werken graag met sector- en brancheorganisaties samen aan een veilige werkvloer.  

Meer informatie over de analyses van sectoren of het onderzoek naar machineongevallen is te vinden op lerenvoorveiligheid.nl/leren-van-ongevallen.

Heeft u ervaring met interventies om de veiligheid in uw sector of organisatie te verbeteren, deel deze dan op het platform Veiligheidinterventies.nl.