Team Arbeidsveiligheid heeft het afgelopen jaar een aantal publicaties in wetenschappelijke en vakbladen verzorgd.

Zo publiceerde Safety Science het artikel “What works in safety: The use and perceived effectiveness of 48 safety interventions”. Het beschrijft ons onderzoek, in samenwerking met TU Delft, TNO en de Universiteit van Leiden, naar het gebruik en de ervaren effectiviteit van 48 veiligheidsinterventies. Het onderzoek is gebaseerd op de resultaten van een vragenlijst die door bijna 300 veiligheidskundigen is ingevuld.  Er werd hen gevraagd welke interventies ze gebruiken, waarom ze voor deze interventies kozen en welke ze effectief vinden. Veiligheidskundigen blijken een breed scala aan interventies in te zetten. De keuze voor een bepaalde veiligheidsinterventie wordt vaak gemaakt op wettelijke vereisten en succesverhalen van andere bedrijven. Bewijs voor de effectiviteit van de maatregelen en de bijbehorende kosten spelen een minder belangrijke rol.
Naast bovenstaand Engelstalig artikel, bevatten de vakbladen NVVK Info en Veiligheidsnieuws (Prebes) beide een Nederlandstalig artikel over dit onderzoek.

Chemische Logistiek Magazine publiceerde een artikel naar aanleiding van ons rapport “Incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven” (nu Seveso-bedrijven). 
In dit artikel analyseerden we een aantal incidenten bij de opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor een aantal voorbeelden laten we zien wat er mis ging bij deze incidenten en geven we advies om de kans op dergelijke incidenten en de gevolgen ervan te verkleinen.