Tijdens de netwerkmiddag 'back to the future: leren voor veiligheid' lanceerde ondernemersvereniging Evofenedex de nieuwe RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-website lerenvoorveiligheid.nl. Een website voor mensen die zich beroepsmatig bezighouden met veiligheid op het werk. De website beschrijft feiten en cijfers, verhalen over én handelingsopties voor veilig werken. Het RIVM wil hiermee professionals ondersteunen door kennis over veilig werken te ontwikkelen en delen.

Sinds eind jaren 90 verzamelt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gegevens over ernstige arbeidsongevallen in Nederland. Op lerenvoorveiligheid.nl maakt het RIVM deze gegevens toegankelijk. In het onderwerp ‘leren van ongevallen' vindt u gegevens over arbeidsongevallen in verschillende sectoren in Nederland. Stap voor stap breidt het RIVM de informatie op de website verder uit. Met gegevens over oorzaken van allerlei type ongevallen zoals aanrijdingen of machineongevallen, of vallen van ladders of steigers. 

Beter gerichte interventies

De diepere analyses die het RIVM maakt, leiden niet alleen tot beter inzicht naar oorzaak en gevolg, maar geven ook de mogelijkheid om beter gerichte interventies uit te voeren. Danielle Gevers Deynoot-de Booijbeleidsadviseur arbeidsveiligheid bij Evofenedex: "Zo werd ons duidelijk dat acties, gericht op het voorkomen van ongevallen tussen heftrucks en voetgangers, meer resultaat hebben als de voetganger en zijn gedrag als belangrijk uitgangspunt worden genomen. De analyses bieden een handvat in het herkennen van risicovolle situaties. De website is mede daardoor de basis geweest voor de Code Gezond en Veilig Magazijn van Evofenedex."