Op donderdag 17 maart was het eindelijk zover! De eerste bijeenkomst van de Denktank Veilig Werken vond plaats op het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in Bilthoven. De Denktank is een nieuw samenwerkingsverband tussen het RIVM en arboprofessionals, met als doel om samen praktijk- en oplossingsgericht aan de slag te gaan met uitdagingen op het gebied van veilig werken. Tijdens de bijeenkomst gingen we gedurende twee uur aan de slag met het onderwerp ‘veiligheid en gedrag’.

Wat hebben we gedaan?

Op basis van de theorie van het Gedragsveranderingswiel gingen de 19 deelnemers zelf aan de slag met het ontwerpen van een effectieve gedragsinterventie. Dit deden zij op basis van een veiligheidsprobleem binnen hun eigen organisatie of branche. Hierbij zijn globaal de volgende stappen gevolgd; het bepalen van het probleem- en doelgedrag, het identificeren van de beweegredenen van het probleemgedrag en het bepalen van een geschikte interventie. Daarnaast hebben we ingezoomd op een specifieke gedragsinterventie waar het RIVM onderzoek naar heeft gedaan: nudging. Na de inhoudelijke bijeenkomst volgde er een gezellige netwerklunch.

De eerste reacties & het vervolg

We hebben veel enthousiaste reacties ontvangen naar aanleiding van deze eerste bijeenkomst. Deelnemers vonden het leuk om aan de hand van de theorie en een concreet stappenplan aan de slag te gaan met uitdagingen die zij zelf ervaren. Een deelnemer gaf aan: “Door deze bijeenkomst weten we nu hoe we gaan starten met onze probleemcasus”. Ook was het fijn om na twee jaar weer fysiek samen te kunnen komen met vakgenoten. De volgende bijeenkomst van de Denktank Veilig Werken vindt in de ochtend van vrijdag 7 oktober plaats, het onderwerp wordt nader bepaald. Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.