Leren van én met elkaar. Volgens ons is dat een belangrijke voorwaarde om veiligheid op de werkvloer te kunnen verbeteren. Daarvoor is samenwerken en kennisuitwisseling noodzakelijk. Niet alleen binnen een bedrijf of sector, maar juist ook overkoepelend. Om kennisuitwisseling te faciliteren zet het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een nieuw samenwerkingsverband met sector- en brancheorganisaties op: de Denktank Veilig Werken.

Doel

Het doel van deze denktank is om samen praktijk- en oplossingsgericht aan de slag te gaan met uitdagingen op het gebied van veilig werken. De denktank is voor en door de praktijk, waarbij het RIVM als kennismakelaar optreedt.

Behoeftenonderzoek

Uit een behoeftenonderzoek onder arboprofessionals van diverse branche- en sectororganisaties bleek dat er vooral behoefte is aan het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van veilig werken en aan een brug tussen beleid, praktijk en onderzoek. Uit het behoeftenonderzoek is ook een lijst met relevante onderwerpen gekomen. Deze lijst bepaald in grote mate welke onderwerpen tijdens de komende bijeenkomsten van de denktank op de agenda staan.

Wat gaat de denktank doen?

De denktank komt gemiddeld drie keer per jaar bij elkaar (afwisselend online en op locatie). Tijdens de bijeenkomsten staat één onderwerp centraal. Dit onderwerp wordt geïntroduceerd door iemand uit de denktank, van het RIVM of door een externe expert, waarna vervolgens gezamenlijk actief aan de slag wordt gegaan. Hierbij worden vragen behandeld als: Waar lopen we tegenaan? Wat hebben we nodig? En kunnen we gezamenlijk handvatten formuleren die ons kunnen helpen? De uitkomsten van de bijeenkomsten worden breed gedeeld, bijvoorbeeld op de website lerenvoorveiligheid.nl of in dit online magazine.

Ben jij als arboprofessional werkzaam bij een (of meerdere) brancheorganisatie(s)? En vind je het leuk om een aantal keer per jaar actief mee te denken en een bijdrage te leveren aan de denktank? Laat het ons dan weten via veiligwerken@rivm.nl.