In opdracht van het Ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) analyseert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (potentieel) ernstige incidenten met gevaarlijke stoffen bij Seveso-bedrijven. Hierbij wordt gekeken naar de oorzaken en gevolgen. Daarbij worden zowel de directe als de indirecte oorzaken bekeken, inclusief de omgeving waarbinnen het slachtoffer de werkzaamheden verrichtte. Over de bevindingen wordt jaarlijks gerapporteerd. Deze rapportages en aanverwante publicaties zijn vanaf nu te vinden op Leren voor Veiligheid.