Chemische bedrijven zorgen ervoor dat installaties op orde zijn en dat de processen en werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Toch vinden soms (potentieel) ernstige incidenten plaats. Een aantal hiervan wordt onderzocht door onder andere de Nederlandse Arbeidsinspectie. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid analyseert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) van deze incidenten de oorzaken, gevolgen en andere aspecten, zoals kenmerken van het slachtoffer en diens letsel. Jaarlijks rapporteert het RIVM over de analyse. Deze rapporten zijn onderaan deze pagina te vinden.   

Voor de analyses gebruikt het RIVM het Storybuilder model, wat is ontwikkeld door een internationaal consortium van kennisinstellingen. Voor incidenten met gevaarlijke stoffen bij chemische bedrijven is het model aangepast tot Storybuilder-MHC (Major Hazard Control). De Storybuilder-MHC-database wordt nog jaarlijks aangevuld. Er zijn nu ruim 380 incidenten geanalyseerd uit de periode 2004-2023. Doel van de analyses is het signaleren van ontwikkelingen en patronen in incidenten. Met de uitkomsten kunnen bedrijven hun veiligheidsbeleid verbeteren en inspecties hun inspectiestrategie.