HSE Factory Tour

Disclaimer

Deze interventie is aangedragen door een professional uit de praktijk. De eigen ervaring van de professional met de interventie staat hierbij centraal. De effectiviteit van de beschreven interventie is niet door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht.

Om het bewustzijn rond het thema veiligheid onder het hoger management te bevorderen, wordt er wekelijks een ronde gelopen door de ‘safety committee’ op de fabrieksvloer. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordiging vanuit diverse afdelingen, het hogere management en een veiligheidsprofessional. Tijdens de ronde gaat men op zoek naar verbetermogelijkheden en kansen voor het reduceren (of terugbrengen) van risico’s. De commissie bestaat uit ongeveer acht personen en is deels wisselend van samenstelling.

Algemene informatie

 • Interventietype: Veiligheidsobservaties
 • Interventie: HSE Factory Tour
 • Bedrijf: Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.
 • Omvang: 500 – 999 medewerkers
 • Sector: Vervaardiging overige machines en apparaten
 • Contactpersoon: Sander Boukamp
 • Datum online: 4-10-2019

Doelen & Doelgroepen

Doelgroep(en): Hoger management

Bedoelde effecten:

 • Een ander aspect van mensen en middelen
 • Regelovertreding en gedrag
 • De prioriteit voor veiligheid bij leidinggevenden
 • Ergonomie van knoppen, afsluiters en apparaten

Het doel is om bewustzijn en draagvlak te creëren binnen alle lagen van de organisatie om verbeteringen door te voeren op het gebied van veiligheid. De doelgroep van de interventie is het hoger management.

Invoering

 • Aard van de interventie: Doorlopende interventie
 • Zelfstandig of ondersteund door een derde partij: Volledig zelfstandig
 • Belang betrokken management: Belangrijk
 • Training of opleiding nodig: Nee

De HSE Factory Tour duurt ongeveer drie kwartier. De ronde begint met het verzamelen van de onderwerpen waar tijdens de ronde op gelet zal worden. Na de ronde is er een 'wrap up' waarbij de zaken die zijn opgevallen tijdens de ronde volgens een vaste systematiek worden omschreven en besproken. De HSE-coördinator plaatst deze punten op de ‘safety round action list’ en kent deze punten vervolgens aan een “eigenaar” toe die ermee aan de slag gaat. Deelnemers beoordelen voorafgaand of tijdens de ronde ook de openstaande punten van de ‘safety round action list’.

Kosten

 • Eenmalige kosten: €€€ 
 • Doorlopende kosten: €€ 
 • De aard van deze kosten was: Inzet van eigen veiligheidsprofessionals, HR medewerkers en dergelijke, Inzet van leidinggevenden en managers in het bedrijf

Per week kost dit voor deelnemers vanuit het hoger management ongeveer twee manuren en voor de betrokken veiligheidskundige vier. Buiten personeelskosten zijn de directe kosten volgens de aandrager minder dan 1000 euro.

Effectiviteit

Ervaren effectiviteit: ★★★★☆

De organisatie geeft aan dat met het uitvoeren van de interventie de “doelen grotendeels zijn bereikt”. Door de HSE-coördinator is opgemerkt dat hij een toegenomen werkdruk ervaart sinds het invoeren van de interventie. Door de aandrager wordt verder opgemerkt dat de medewerkers de betrokkenheid van het (hoger) management zien, doordat ze het comité iedere week zien rondlopen en vragen stellen. Door de uitstraling van het comité zijn medewerkers zich meer bewust van het belang van veiligheid. Tot slot benoemt de aandrager dat zaken nu inzichtelijk zijn en een opvolging hebben gekregen en dat grote veiligheidsrisico’s door de frequentie van de rondes volgens hem ook minder snel zullen optreden.