Dit document bevat de verantwoordingsrapportage over een verkenning naar de Risico Inventarisatie en Evaluatie als leerproces om arbeidsongevallen te voorkomen.