In deze rubriek kiest de auteur per letter één thema en licht dit kort toe aan de hand van zijn of haar ervaring hiermee. Dit geeft een unieke kijk op welzijn en preventie. In dit artikel komt het programmateam Veiligheid, Cultuur en Gedrag van het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) aan bod.