In dit document is een procesbeschrijving van de RI&E Risico-inventaristie en evaluatie (Risico-inventaristie en evaluatie) in het kader van de arbobeleidscyclus opgezet. De procesbeschrijving bevat de volgende stappen: 0) Informatie inwinnen en delen, 1) Risico’s inventariseren, 2) Risico’s evalueren (prioriteren), 3) Plan van aanpak opstellen, 4) Toetsing, 5) Plan van aanpak uitvoeren, 6) Plan van aanpak monitoren, 7) RI&E actueel houden en 8) Het gehele proces evalueren. Daarnaast is bij iedere stap een specifieke beschrijving toegevoegd. Deze beschrijving geeft aan hoe elke stap uitgevoerd kan worden in de praktijk.

Gerelateerde onderwerpen