10 vragen voor veilig hijsen

Disclaimer

Deze interventie is aangedragen door een professional uit de praktijk. De eigen ervaring van de professional met de interventie staat hierbij centraal. De effectiviteit van de beschreven interventie is niet door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht.

Werkzaamheden met hijskranen kennen áltijd een hoog risico. Gerelateerd aan de uitvoering van hijswerkzaamheden zijn er dan ook een groot aantal wettelijke regels welke opgevolgd moeten worden bij de uitvoering van hijswerkzaamheden. Alles overziend is wet- en regelgeving gerelateerd aan hijsen redelijk complex - veelomvattend en meestal niet concreet. Opdat er zo goed als mogelijk aan de meest elementaire aspecten van wet- en regelgeving wordt voldaan wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde "10 vragen voor veilig hijsen"

Het betreft een 10-tal vragen die verplicht met JA beantwoord moeten worden. Slechts één NEE, zorgt dat er niet gestart mag worden met de hijswerkzaamheden.

Deze interventie is ingevoerd als onderdeel van de ToolBoxTalk voor aanvang van het werk om met slechts 10 vragen aan de meest belangrijke wettelijke aspecten te voldoen en daarmee de veiligheid zeer aanzienlijk te verhogen.

In aanvang is de interventie ingevoerd als onderdeel van een bedrijfseigen procedure voor hijsen, welke óók verplicht is gesteld aan álle aannemers. Voor toepassing "in het veld" zijn handige geplastificeerde kaartjes gedrukt die in een borstzakje passen.

Algemene informatie

 • Interventietype: Communiceren van essentiële veiligheidsregels
 • Interventie: 10 vragen voor veilig hijsen
 • Bedrijf: Nederlandse Aardolie Maatrschappij
 • Omvang: 3000 of meer medewerkers
 • Sector: Chemie
 • Contactpersoon: Peter Verhoef
 • Datum online: 26-11-2020

Doelen & Doelgroepen

Doelgroep(en): Trainers, opleiders of adviseurs, Ingehuurde medewerkers, (Onder)aannemers, Veiligheidsprofessionals, Operationele medewerkers, Direct leidinggevenden

Bedoelde effecten:

 • Het goed plannen van werkzaamheden
 • De begrijpbaarheid en bruikbaarheid van regels, richtlijnen en procedures
 • Een ander aspect van mensen en middelen
 • Kennis van veiligheid, risico's en regels
 • Vakmanschap in de uitvoering van het werk
 • Communicatiemiddelen (bijv. telefoons, porto's, enz.)
 • Participatie van medewerkers en beetrokkenheid bij veiligheid
 • Technische staat en onderhoud

Minder incidenten en daardoor minder ongevallen, een en ander als gevolg van een striktere opvolging van wet- en regelgeving.

Invoering

 • Aard van de interventie: Doorlopende interventie
 • Zelfstandig of ondersteund door een derde partij: Volledig zelfstandig
 • Belang betrokken management: Zeer belangrijk
 • Training of opleiding nodig: Ja

Uitrollen van de procedure en tijdens de uitrol kennis laten maken met de "10 vragen kaartjes"

Kosten

 • Eenmalige kosten: €€€ 
 • Doorlopende kosten:  
 • De aard van deze kosten was: Inhuur van externe adviseurs, Aanschaf van materialen en middelen, Inzet van eigen veiligheidsprofessionals, HR medewerkers en dergelijke

Doorlopende kosten bestaan slechts uit het drukken van de 10 vragen kaartjes en deze in ruime mate beschikbaar hebben. Eventueel zouden kosten voor het uitvoeren van "in company" compliance audits waarbij het gebruik van en toepassen van het kaartje wordt bekeken daarin worden meegerekend

Effectiviteit

Ervaren effectiviteit: ★★★★☆

De hoeveelheid incidenten, daardoor ongelukken en ook schades is zeer aanzienlijk lager dan bij hijswerkzaamheden in bedrijven die geen procedure hebben en niet werken met de 10 vragen voor veilig hijsen.