Het lijkt zo vanzelfsprekend, na een werkdag weer veilig naar huis. Toch gebeuren er in Nederland nog ieder jaar ongevallen waarbij werknemers ernstig gewond raken of komen te overlijden. Daarom zet het RIVM zich dagelijks in voor een gezonde en veilige werkplek voor iedereen. Vandaag is het Worker's Memorial Day. De internationale dag waarop werknemers die zijn overleden door een bedrijfsongeval of een beroepsziekte worden herdacht. Het motiveert ons om te blijven onderzoeken hoe ongevallen voorkomen kunnen worden.