SBI 49

Inleiding

Deze webpagina beschrijft ernstige arbeidsongevallen in de sector SBI 49 Vervoer over land. De gegevens bieden inzicht in de aard van de ongevallen en de trends door de jaren heen. De gegevens komen uit de Storybuilder database. Een database met gegevens over meer dan 30.000 ernstige arbeidsongevallen van 1998 tot en met 2014. In deze database staan 1271 ernstige Arbeidsongevallen in de SBI 49 Vervoer over land. Bij deze ongevallen vielen in totaal 1294 slachtoffers. Meer informatie over Storybuilder is beschikbaar via www.rivm.nl/veiligwerken.

De gegevens in dit document zijn niet gecorrigeerd voor het aantal mensen dat in een bepaalde sector werkzaam is of voor de werkzaamheden die de medewerkers in de sector verrichten. Meer informatie hierover is onder meer beschikbaar in het onderzoek naar blootstelling aan risicovolle situaties (2012) en in het onderzoek naar trends en ontwikkelingen bij ernstige arbeidsongevallen (2014) waarbij in het laatste rapport gegevens over ongevallen gekoppeld zijn aan CBS registraties. Volgens het CBS waren in 2017 …. Medewerkers werkzaam in deze sector.

Ongevallen in SBI 49 Vervoer over land

De meest voorkomende omgevingen waarin gewerkt wordt als de ongevallen in de sector SBI 49 plaatsvinden zijn:

 • Ruimte gebruikt hoofdzakelijk voor opslag, laden, lossen
 • Vervoermiddelen - over land of per spoor - prive of publiek (alle soorten: trein, bus, auto enz.)
 • Productie gebied, fabriek, werkplaats
 • Industriële site - niet gespecificeerd

Er zijn in totaal 36 verschillende type ongevallen. Deze ongevalstypen geven een algemeen inzicht in de aard van het arbeidsongeval en de energie die hierbij een rol heeft gespeeld.De analyses geven antwoord op de vragen zoals: wat is er gebeurd, waar ging het mis en wat waren de oorzaken? Onderstaande grafiek toont de vijf meest voorkomende type ongevallen in de SBI 49 Vervoer over land en de verhouding ten opzichte van andere sectoren in de database

De grafiek hierboven laat zien dat Val van een stilstaand voertuig het type ongeval is dat voor deze sector het meest in de Storybuilder database is opgenomen. Op dit ongevalstype gaan we later dieper in.

Voor de ongevallen worden ook de achterliggende oorzaken in kaart gebracht. Deze zijn gebaseerd op het veiligheidsmanagement van bedrijven. De onderstaande grafiek laat zien welke achterliggende oorzaken in de sector vaak een rol spelen bij arbeidsongevallen en hoe dat zich verhoudt tot andere sectoren.

Ook is bijgehouden hoe menselijk falen een rol kan spelen bij het ontstaan van de arbeidsongevallen. Om hier inzicht in te geven is het model van Reason gebruikt. Voor de onderzochte ongevallen is bijgehouden of er sprake was van een vergissing, Uiglijder of afdwaling of Overtreding. Deze informatie is maar voor een deel van de ongevallen beschikbaar en wordt sinds 2004 bijgehouden. De onderstaande grafiek toont de verdeling voor deze sector.

De slachtoffers in de sector

Bij de ongevallen in de SBI 49 Vervoer over land zijn in totaal 1294 slachtoffers in de database opgenomen. Het merendeel van de slachtoffers is man (96%). De meest voorkomende beroepen van de slachtoffers waren:

 • Chauffeur
 • Chauffeur vrachtwagen
 • Medewerker magazijn
 • Monteur

In onderstaande grafiek staan de leeftijden van de slachtoffers van deze ongevallen.

In de Storybuilder database zijn alleen ongevallen opgenomen die meldingsplichtig zijn en ook daadwerkelijk gemeld zijn bij de Inspectie SZW. De gevolgen van de ongevallen zijn vaak ernstig. In de onderstaande grafieken staan gegevens over de ernst van het letsel en de type verwondingen van de slachtoffers bij ongevallen in deze sector.

## Warning in if (class(x) != "list" & length(x) == 1) x <- list(x): the
## condition has length > 1 and only the first element will be used

In de grafiek hierboven staat de ernst van het letsel van de slachtoffers in deze sector. In 82% van de gevallen wordt het slachtoffer opgenomen in het ziekenhuis, in 15% van de gevallen volgt er geen ziekenhuisopname. Voor de overige % is dit onbekend.

De aard van de verwondingen als gevolg van de ongevallen is verschillend. In de onderstaande grafiek staan de meest voorkomende verwondingen.De grafiek toont de type verwondingen die bij meer dan 10% van de ongevallen voorkomt.

Oorzaken van ongevallen: waar gaat het mis?

Ongevallen waarbij er sprake is van een Val van een stilstaand voertuig komen in de sector relatief het meeste voor.Maar hoe komt dat? In onderstaande grafiek staan de belangrijkste oorzaken van machineongevallen in de voedingsmiddelenindustrie. Het gaat dan om oorzaken die in minimaal 10% van de ongevallen een rol speelden. Tevens geeft de grafiek een vergelijking met de oorzaken van machineongevallen in andere sectoren

De maatregel die hier vaak faalt staat bekend als een: Falende lichaamscontrole/ balans

*OPTIES: , NADER UITWERKEN: - Verdipeen mds - Verdiepen IF - Verdiepen toelichting op de barriere

Verschillende arbeidsmiddelen zijn hierbij van belang. Arbeidsmiddelen die relatief vaak terugkomen bij de ernstige arbeidsongevallen van dit type in de sector SBI 49 Vervoer over land zijn bijvoorbeeld.

 • Vrachtwagens met aanhanger, opleggers - zware lasten

De bovenstaande opsomming geeft enkele algemene typen materiaal en gereedschap gebruik makend van de Europese ESAW classificatie. Specifieke materialen en gereedschappen zijn bijvoorbeeld:

 • Vrachtwagen
 • Tankwagen
 • Onbekend type voertuig
 • Goederenwagon
 • Hoogwerker
 • Locomotief
 • Veevervoer

Ongevallen per jaar

Het aantal ongevallen dat uit deze sector in de Storybuilder database wordt opgenomen wordt getoond in de onderstaande grafiek. Over het algemeen vertoont het aantal ongevallen in deze database een licht dalende trend. De trend in deze sector en de algemene trend wordenin de figuur weergegeven met behulp van een index. Een score van 100 geeft aan dat in een bepaald jaar een ongeveer gemiddeld aantal ongevallen in de databse is opgenomen.

## Warning in if (class(x) != "list" & length(x) == 1) x <- list(x): the
## condition has length > 1 and only the first element will be used

## Warning in if (class(x) != "list" & length(x) == 1) x <- list(x): the
## condition has length > 1 and only the first element will be used

Let op: het aantal ongevallen dat in Storybuilder wordt opgenomen kan om diverse redenen jaarlijks veranderen. Zie voor meer informatie hierover de methodologische bijlage.